2017-12-17
På svenska In English

Rasp, triangular, pointy, 1,5-3,5mm

2017-12-17